Det finns olika typer av dräneringsmetoder, rådfråga alltid en entreprenör i vilken omfattning som en dränering behöver utföras.

Rörmetoden: Denna metod innebär att man lägger rör runt om huset varigenom det oönskade vattnet leds bort till en särskild dräneringsbrunn.

Platonmattametoden: Den vanligaste mattypen som används är plastmatta. Mattorna är som sammanställningar av “knoppar” som vänds mot källarens vägg, för att skapa ett avstånd mellan omkringliggande jord och vägg samt gör det möjligt för fukt att torka.

Isodränmetoden: Vid denna metod används en så kallad isodränskiva. Isodränskivor har är uppbyggda av polystyrenkulor som gör att de ett högt motståndskraft mot fukt, skivorna har en hög dräneringsförmåga och har egenskaper som är även bra för värmeisolering.

Har du frågor om hur en dränering går till? kontakta oss så får du svar på dina frågor från en av våra sakkunniga, skicka din fråga till info@tryggrenovering.se.

×