Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att du ingår avtal med ett byggföretag som sköter hela och ansvarar för hela byggprojektet. Företaget både ritar, konstruerar och bygger huset. Byggföretag ska således se till att andra företag som behövs för att genomföra bygget finns på plats och utför jobbet på ett fackmässigt sätt. Det enda du som uppdragsgivare behöver göra är att välja hur huset ska se ut och vad som ska omfattas, du kan exempelvis utforma enklare skisser och beskrivningar, samt ange krav på vilka funktioner huset ska ha. Totalentreprenören genomför då projekteringen, utformar de tekniska lösningarna och arbetshandlingarna, samt bygger huset. Denne anlitar själv projektörer och underentreprenörer och samordnar de olika inblandade parterna.

Ett annat namn för totalentreprenaden är "funktionsentreprenad", benämningen grundar sig på att du som uppdragsgivare låter totalentrepenören stå för funktionsansvaret.

Entreprenadavtalet utgör grunden för vad som ingår i priset och vad som inte ingår i priset. Det är därför oerhört viktigt att allt du vill ha faktiskt anges i avtalet. För arbeten som ändras eller tillkommer, så kallade ÄTA-arbeten, efter avtalet får du betala extra, på samma sätt som avdrag ska göras om arbeten avgår. Det är därför viktigt att hålla koll på, och dokumentera, de arbeten som ändras efter avtalet har undertecknats.

 

Delad entreprenad

Delad entreprenad är en form av utförandeentreprenad där du som uppdragsgivare ansvarar för projekteringen och anlitar en eller flera entreprenörer för att utföra entreprenaden. Vid delad entreprenad har du som uppdragsgivare ett större ansvar och måste även samordna de olika aktörerna som måste vara aktiva för projektets genomförande. Delad entreprenad förutsätter att man har kunskap kring byggprojekt och även en förmåga att planera och samordna arbetsinsatser.

Samtidigt är det ett sätt för dig som uppdragsgivare att få bättre kontroll över projektet och kostnaderna. Har man tid och ork kan man genom att beställa in offerter från många aktörer få bästa möjliga pris. Det kan dock vara ett svårt pusselarbete att få ihop de olika entreprenörerna vid ett stort byggprojekt.

×