Det är svårt, om inte annat omöjlgt att bevisa muntliga överrenskommelser!

Både konsumenter och byggföretag har en tendens att underskatta vikten av dokumentation, något som oftast resulterar i långdragna reklamationer och tvister kring vad som är överenskommet. Att upprätta en skriftlig dokumentation kring renoveringsprojektet skyddar alla inblandade parter, vilket kan vara särskilt avgörande om ni inte har ett tydligt avtal eller så kan den skriftliga dokumentationen utgöra en komplement till det befintliga avtalet.

Men visst är det utmattande att behöva skriva ner allting och eventuellt behöva leta fram det vid behov?Ja, det håller vi med om!

Både konsumenten och hantverkaren får en varsin digital servicebok när projektet startas. Den digitala serviceboken dokumenterar och lagrar all information om renoveringen, alla offerter och avtal, bilder, konversation m.m automatiskt. På så sätt kan alla parter enkelt kontrollera överenskommelser, följa renoveringens status samt föra en dialog kring projektet.

Vill du göra ändringar eller tillägg i det befintliga avtalet? Meddela din hantverkare via chatten i din servicebok och därmed lagra bestämda ändringar och tillägg, och därmed minska risken för missförstånd samt framtida problem. Skapa din servicebok och påbörja ditt byggprojekt.

Skapa Servicebok
×