Ett omfattande byggprojekt som förutsätter väldigt stor teknisk kompetens hos dig som beställaren. Ett stambyte innebär att alla rör och ledningar i en fastighet som transporterar avlopps- och tappvatten till och från huset byts ut. Ett stambyte är helt enkelt en nödvändig uppdatering av husets viktigaste funktioner. Avloppsledningar har en uppskattad livslängd mellan 30 och 60 år, beroende på materialet.

Det är krångligare och dyrare att genomföra ett stambyte i en lägenhet än i ett hus. Det kan kosta upp till 400 000 kr att genomföra ett stambyte i en lägenhet medan det “enbart” kostar upp till 100 000 kr att genomföra ett stambyte i ett hus. Prisskillnaden beror helt enkelt på att det är smidigare att göra ett stambyte i ett hus.

En särskild viktig information är att ett stambyte kräver även en totalrenovering av badrummet, då man river upp badrumsgolvet och/eller väggar för att kunna byta ut rören.

×