Det är som sagt en dyr investering att byta tak, som kostar dryga 100 000 kr och uppåt om du anlitar en entreprenör för att utföra jobbet. Det är oerhört viktigt att du planerar takbytet noggrant och minsta lilla detalj med tanke på att kostnaden lätt kan dra iväg markant. Ha en tydlig budget och en takkostnad för jobbet, se till att få ett fastpris på arbetet och reglera eventuella ÄTA-arbeten.

Många väljer den typ av takbeläggning som redan ligger på taket. Du bör dock fundera på om det kan finnas fördelar med att byta till en annan typ av takbeläggning, du ska dock passar dig för att välja ett tak som kanske inte är lämpligt för den beläggning som redan finns vilket kan medföra problem.

Man bör även tänka särskilt på undertaket, det är väldigt viktigt för slutresultatet. I de allra flesta fall behöver man byta ut bärläkt, takpapp och ströläkt när man byter tak och ibland behöver man lägga om undertaket. Omläggningen förutsätter en del material och kan behöva göras på hela taket eller på vissa delar av det.

OBS du bör kontrollera om ditt takbyte är bygglovspliktigt, kontakta din kommun innan du påbörjar takbytet.

 

×