För samtliga användare

  • TryggRenovering förmedlar tjänster mellan konsumenter och byggföretag. Avtal som sluts mellan uppdragsgivare och hantverkare/byggfirma är bara bindande för dem, TryggRenovering som tjänsteförmedlare är således inte en part i avtal om bostadstjänster.
  • TryggRenovering har inget ansvar i avtalsbrott, fel i tjänst eller andra förpliktelser parterna har gentemot varandra enligt överenskommelse dem emellan.
  • TryggRenovering har inget ansvar för uppgifter som lämnas av enskilda användare av tjänsten som förmedlas via plattformen. TryggRenovering har vidare inget ansvar i åtaganden samt förpliktelser enskilda användare har gentemot varandra.
  • Ersättning kan inte krävas från TryggRenovering om enskilda användare brister i sina förpliktelser och åtaganden gentemot andra användare som använder vår tjänst. TryggRenovering är inte heller ersättningsskyldig för fel och/eller skada som har uppkommit till följd av skrivfel, missförstånd, förlust, förvanskning av data på marknadsplatsen eller utlämnade felaktiga uppgifter.
  • Den juridiska rådgivningen som TryggRenovering erbjuder användare av förmedlingsplattformen är rekommendationer. Därav bestämmer användaren själv om TryggRenoverings rådgivning samt rekommendationer ska följas eller inte.
  • Juridisk rådgivning erbjuds enbart konsumenter som har anlitar ett byggföretag via TryggRenovering.
  • Genom registrering och upplägg av offertförfrågan så godkänner uppdragsgivaren att hantverkare och byggfirmor som är anslutna till TryggRenovering kan ta del av personuppgifter och andra uppgifter som lämnas ut av användaren. Hantverkare och byggfirmor kan därmed kontakta uppdragsgivaren via angivna kontaktuppgifter.
  • TryggRenovering förbehåller sig rätten att ta bort offertförfrågan eller annat publicerat material om det är i strid mot lag, stötande eller på annat sätt kan anses vara i strid med den verksamhet TryggRenoverings bedriver.
  • TryggRenovering förbehåller sig rätten att på egen hand ändra ovanstående villkor och/eller andra villkor. Vid tvist angående TryggRenoverings villkor eller användning av de tjänster som tillhandahålls av TryggRenovering, ska ärendet prövas vid en svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Användaren ger sitt samtycke, i den mening som avses i dataskyddsförordning (GDPR), till att TryggRenovering behandlar dennes personuppgifter när användaren registerar sina personuppgifter och andra uppgifter på TryggRenovering.se i syfte att använda de tjänster som TryggRenovering tillhandahåller. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke eller begära information om hur TryggRenovering behandlar personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke HÄR

Överföring av personuppgifter, Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i offertförfrågan, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster.

Ändring av integritetspolicy, Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy.

×